Kurser

Seminarier Workshops Föreläsning

Att förebygga utmattningen

Skälen till utmattning varierar med individen men det finns också flera gemensamma nämnare som återkommer och det är möjligt att förebygga utmattning med medvetenhet och kunskap, 

 

Jag och min kollega Ulrika Pohjanen från Librare erbjuder två halvdagsseminarier – med syftet att minska stress och förebygga utmattning . Vi är Ledarskaps- och kommunikationskonsulter och diplomerade samtalsterapeuter med egen erfarenhet av utmattning och med utbildning inom stresshantering. 

 

Vi bidrar med vår kunskap till dig som är ledare för att du och dina medarbetare ska må bättre både hemma och på jobbet, En investering i ett bättre mående! 

 

Innehåll: 

Hur fungerar stress? 

varför blir vi utmattade?

Återhämtning och balans

Behovsinventering

Att sätta sunda gränser 

Medveten närvaro

Reflektion  

Vad kan jag göra som chef? 

Här kan du läsa mer om min resa med utmattning (Dagens Nyheter)

Att bygga tillit

Att bygga tillit låter enklare än vad det ofta är. Det kräver tid och engagemang. Belöningen är att grupper med tillitsfulla relationer ofta är motståndskraftiga och mer effektiva. Det vill säga att organisationer med tillitsfulla relationer blir mer framgångsrika och hållbara. Ett sätt att utveckla tillitsfulla relationer kan vara att använda empatiska kommunikation - som bygger på att vi blir tydliga i vår kommunikation med våra behov. Med hjälp av empatisk kommunikation, positiv feedback och ett tydligt gemensamt syfte kan vi komma långt. 

Är ni nyfikna på hur er grupp kan utvecklas så skräddarsyr jag en workshop för er där ni får med er insikter och nycklar för att bygga tillit. 

hålla händer
Sign Language
Beautiful Landscape

Kommunikativt ledarskap

Att det är avgörande att kunna kommunicera effektivt som ledare råder ingen tvekan om. Frågan är hur vi blir bra på det. Jag och Ulrika Pohjanen på Librare har båda gjort en förändringsresa och har insikter om vad hållbar utveckling handlar om. Vi förenade våra kompetenser inom ledarskap och kommunikation och satte ihop ett koncept med det vi ser som nödvändigt för ett kommunikativt ledarskap. 

 

Vårt förhållningssätt utgår ifrån att behöver vi börja med oss själva för att bli effektiva och kommunikativa ledare. Med hjälp av kommunikation kan vi bygga tillitsfulla relationer. Vi delade in konceptet i fyra delar:
 

  • Medvetenhet

  • Relationsbyggande

  • Engagemang

  • Samhörighet/gemenskap

  • Budskap