top of page
IMG_0332.jpg

ANNA
GENNERUD

Samtalsterapeut och kommunikationskonsult 

Jag bidrar till att människor och grupper kan utveckla sina förmågor och uppnå sitt syfte. Med min kunskap om terapi och kommunikation kan jag stötta i både personliga och professionella processer. För mig handlar det om att upptäcka behov, utveckla tillitsfulla relationer och hitta nya sätt att uttrycka sig. 

Nu finns nya kurser för hösten! Läs mer om En skola för kontemplation och Vägen till ett hållbart liv.

 

Välkommen!

Services

Samtalsterapi

IMG_8885.jpg

Det är inte enkelt att vara människa. I livsprojektet ingår allt det roliga såväl som smärta och lidande. Emellanåt ägnar vi mycket energi åt att slippa det svåra. 

 

En del av mitt förhållningsätt som terapeut är att omfamna allt som är mänskligt. Vi behöver känna, vara sårbara och mänskliga. För att slippa det svåra söker vi ibland enkla lösningar som inte finns. Kan vi acceptera att det är komplicerat kan kampen bli mindre. Å andra sidan är det enkelt – vi har grundläggande behov som behöver bli tillgodosedda.

 

Jag har min grund i psykosyntesen – ett förhållningssätt som utgår ifrån en positiv tro på människans förmåga att utvecklas. Ett synsätt där varje människa är unik och har ett meningsfullt syfte. Att vi människor har en vilja som gör det möjligt att välja hur vi vill leva. Och att vi kan läka och öka vår inre frid genom empatiska och kärleksfulla relationer. 

 

Min kunskap som samtalsterapeut omfattar flera psykologiska inriktningar - till exempel KBT, Schematerapi och ACT. Jag använder sällan en metod utan snarare flera tillsammans. Det viktigaste för mig är att utgå från vilka behov som finns. Ibland behövs en förändring men ofta kan det handla om att hitta en inre trygghet och komma i kontakt med sig själv. 

 

Min strävan är att möta mina medmänniskor med nyfiken empati. Jag vill skapa ett tryggt rum där du kan upptäcka mer om dig själv och växa. Varför blev livet så här? Hur vill jag vara? 

 

Med hopp om livet!

Contact
DSC_0667.JPG

Ta kontakt!

Har du funderingar? En konkret fråga? Eller behöver du hjälp?
Jag finns på
 Eastmansvägen 35, (Det rosa kulturhuset), Stockholm

Telefon:
+46 765 36 33 03

Thanks for submitting!

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page