top of page

Min kompetens 

Grupputveckling 

Ska vi bli framgångsrika och effektiva som organisation behöver gruppen vara välmående. Det skapas ofta genom tillitsfulla relationer med engagemang och samhörighet. Välmående grupper är ofta motståndskraftiga och klarar av konflikter och motgångar. Att lösa konflikter kan vara ett sätt att utveckla relationerna och stärka gruppen. Jag kan stötta er grupp med det ni behöver för att utvecklas som grupp.

 

Handledning/Coaching

Jag kan stötta ledare/projektledare i processer och i projekt där det har uppstått hinder eller motstånd. Det kan handla om att hitta en lösning på ett problem eller att lösa en konflikt. Det kan också handla om att det behövs en ny idé.

 

Kommunikativt ledarskap

För att utveckla motståndskraftiga organisationer med tillitsfulla relationer behöver vi kommunicera på ett effektivt sätt. Jag kan bidra med verktyg och nycklar för ett kommunikativt ledarskap. Med effektiv kommunikation kan vi nå långt.  

Strategisk och praktisk kommunikation

Min erfarenhet av kommunikationsprojekt sträcker sig över tjugo års tid. Jag har arbetat både med idéutveckling och genomförande i ett flertal varierande projekt – informationskampanjer, event, medierelationer, sociala media, webb, lanseringar och podcast. 

Opinionsbildning och politik

Mitt samhällsintresse har lett mig till flera påverkansprojekt. Till exempel var jag informationsansvarig på Sveriges Farmaceuter under omregleringen av apoteksmarknaden och har de senaste åren blivit alltmer politiskt engagerad. Jag har en god insyn i både samhälle och politik, och kan ta fram de kommunikativa åtgärder som behövs för att sätta en viss fråga på agendan.

 

bottom of page