top of page

Mer om samtalsterapi

Det finns lika många skäl för att gå i terapi som det finns människor. Samtidigt har vi många gemensamt. Här är några vanliga skäl där det finns stöd att få. 

Utmattning

Alltfler blir utmattade och det tar ofta lång tid att återhämta sig och hitta nya sätt att hantera livet. Jag kan stötta dig i återhämtningen och hitta ett nytt förhållningssätt.

Ångest

Upplever du ofta ångest eller oro? Det kan finnas olika anledningar till att du känner ångest. I samtalsterapin kan vi utforska vad som ligger bakom och vad du kan behöva göra annorlunda. 

Nedstämdhet

Känner du dig ledsen utan att veta varför? Upplever du en tomhet och att livet inte helt känns meningsfullt? I samtalsterapin kan vi försiktigt upptäcka vad som saknas eller kanske behöver förändring. 

Låg självkänsla

Känslan av att inte räcka till är knepig. Många upplever dagligen en känsla av otillräcklighet och värdelöshet. I samtalsterapin kan du få stöd att skapa en inre trygghet som kan bygga din självkänsla. 

bottom of page